FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
श्रावन देखी पौष सम्ममा आर्थिक सहायता रिपोर्ट । ७९/८० Monday, April 24, 2023 - 12:26 PDF icon श्रावन देखी पौष सम्म आर्थिक सहायता रिपोर्ट.pdf
नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९। ७९/८० Monday, February 20, 2023 - 14:28 PDF icon स्वास्थ्य शाखा अर्धवार्षिक रिपोर्ट.pdf
पशुपन्क्षी विकास शाखाको आर्थिक वर्ष २०७९ श्रावण देखी पौष सम्मको प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Friday, January 13, 2023 - 15:38 PDF icon पशुको अर्धवार्षिक रिपोर्ट २०७९.pdf
महिला बाबालिका तथा समाज कल्यान उपशाखाको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Tuesday, February 1, 2022 - 11:27 PDF icon महिला बालबालिका शाखा अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा सम्पन्न आर्युवेद शाखाको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७८-७९ Thursday, January 6, 2022 - 15:08 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को आर्युवेदशाखाको प्रथम चौमासि प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को विपद व्यवस्थापनको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन । ७८-७९ Wednesday, January 5, 2022 - 16:28
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को पशुसेवा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७८-७९ Tuesday, January 4, 2022 - 15:06 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को पशुसेवा शाखा प्रथम चौमासि प्रतिवेदन.pdf
दोस्रो चाैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५।०७६ ७५/७६ Tuesday, April 9, 2019 - 15:00 PDF icon Main As a whole of Nalgaad Municipality.pdf, PDF icon आयुर्वेद शाखा.pdf, PDF icon कृषि.pdf, PDF icon पशु शाखा.pdf, PDF icon वडा १ २ र ३.pdf, PDF icon वडा ५ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३.pdf, PDF icon वडा न‌‍ ४ र ६.pdf, PDF icon शिक्षा.pdf, PDF icon स्वास्थ्य.pdf
दोस्रो चाैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५।०७६ ७५/७६ Tuesday, April 9, 2019 - 15:00 PDF icon Main As a whole of Nalgaad Municipality.pdf