FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मंसिर महिना सम्मको आय विवरण । ८०/८१ मंसिर व्यय 12/18/2023 - 12:11 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को आयव्याय विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मंसिर महिना सम्मको व्यया विवरण । ८०/८१ मंसिर व्यय 12/18/2023 - 12:11 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को आयव्याय विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मंसिर महिना सम्मको आय विवरण । ८०/८१ मंसिर आय 12/18/2023 - 12:08 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को आयव्याय विवरण.pdf
राजस्व बाँडफाड असार आय 06/10/2018 - 15:04 PDF icon राजस्व बाँडफाड.pdf
आन्तरीक राजस्व असार आय 06/10/2018 - 15:03 PDF icon आन्तरीक राजस्व.pdf
पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम क्रियाकलापहरुः असार व्यय 06/10/2018 - 15:02 PDF icon पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम क्रियाकलापहरुः.pdf
चालु तथा प्रशासनिक खर्च असार व्यय 06/10/2018 - 14:53 PDF icon चालु तथा प्रशासनिक खर्च.pdf