FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७९ । ७९/८० 01/13/2023 - 14:57 PDF icon नलगाड नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ । ७९/८० 11/29/2022 - 09:17 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आँखा कान उपचार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 11/29/2022 - 08:42 PDF icon आखा कान नाक उपचार कार्यविधि २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य संकट एवं विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ ७९/८० 08/25/2022 - 11:07 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य संकट एंव विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपेरीवेक्षण निर्देशिका २०७८ । ७९/८० 08/24/2022 - 14:01 PDF icon नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७८.pdf
नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७८ ७९/८० 08/24/2022 - 13:59 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७८.pdf
नलगाड नगरपालिकाको प्राकृतिक श्रोत साधन तथा नदिजन्य पदार्थ तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ । ७९/८० 08/15/2022 - 15:56 PDF icon नगरपालिकाको प्राकृतिक श्रोत.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ( सम्वत् २०७७ सालको ऐन नं.१) ७७/७८ 03/08/2021 - 08:00 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ( सम्वत् २०७७ सालको ऐनद नं. १ ).pdf
नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७४ ७७/७८ 03/08/2021 - 07:24 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७४.pdf
नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐेन,२०७५ (प्रथम पटक संसोधन २०७७/११/१०) ७७/७८ 03/07/2021 - 13:58 PDF icon नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७५.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी