FAQs Complain Problems

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधाहरु के के हुन्?

नगरपालिका बाट जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता बसाइ सराई तथा अन्य प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ, साथै गैरसरकारी संस्था दर्ता, प्राकृतिक प्रकोप सहायता, घ वर्गकाे लाइसेन्स प्राप्त नवीकरण तथा अन्य सेवा सुबिधा प्रदान गरिन्छ I

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी