FAQs Complain Problems

समाचार

नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

दल्ली जाजरकाेट

Read More

खनटाउरा

Read More

नहकुली पिक

Read More

दल्ली बजार

Read More

नलगाड खाेला

Read More

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी

सूचना तथा समाचार

सहित तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाइ सहिद स्मृति भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

सहायक स्तर अ.हे.व को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

प्राविधिक सहजकर्ताको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

छैठौ अधिकृत स्तर पशु चिकित्सक सेवा करारको लागि दरखास्त आवहान गरिएको सूचना ।

छैटौ कृषि अधिकृत करार सेवाको लागि दरखास्त आवहान गरिएको सूचना ।

पोषण सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बालकल्याण अधिकारी करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

छैटौ अधिकृत इन्जिनियर करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आठौ मेडिकल मधिकृत सेवा करारको लागि दरखास्त आहवान गरिएको सूचना ।

हिउदे घाँसको विउ वितरण सम्बन्धमा ।

अन्तर्वाता परिक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
ito.nalgaadmun@gmail.com
9742236335

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
dbhattarai1991@gmail.com
Phone Number:
9858023363