FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।०२।१५ गते नलगाड नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/09/2023 - 13:38 PDF icon मिति २०८०।२।१५ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०८०।०१।२९ गतेको नलगाड नगर कार्यपालिका बैठको निर्णय ।

७९/८० 07/09/2023 - 13:37 PDF icon मिति २०८०।०१।२९ गते कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९।१२।२० गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय ।

७९/८० 04/25/2023 - 12:46 PDF icon मिति २०७९।१२।२० गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९।११।१० गतेको नगरकार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 04/25/2023 - 12:30 PDF icon मिति २०७९।११।१० गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९।१०।०७ गतेको नलगाड नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७९/८० 04/25/2023 - 12:28 PDF icon मिति २०७९।१०।७ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९।असोज १० गते नलगाड नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/31/2023 - 14:11 PDF icon मिति २०७९ असोज १० गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९ पौष १८ गते नलगाड नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/31/2023 - 14:09 PDF icon मिति २०७९ पौष १८ गतेको नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९ मंसिर ८ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/31/2023 - 14:07 PDF icon मिति २०७९ मंसिर ८ गतेको नगरकार्यपालिकाको बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९भाद्र १० गते नलगाड नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/31/2023 - 14:06 PDF icon मिति २०७९ भाद्र १० को नलगाड नगरकार्यपालिकाको बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९ भाद्र ३ गतेको नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/31/2023 - 14:04 PDF icon मिति २०७९ भाद्र ३ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

नलगाड नगरपालिकाको आ व २०७९ असार ३१ को कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ।

७९/८० 11/29/2022 - 13:42 PDF icon असार ३१ को कार्यपालिकाको बैठक.pdf

नलगाड नगरपालिकामा विपद बाट क्षेति भएका राहत पाउने व्यक्तिहरुको विवरण ।

७९/८० 11/29/2022 - 10:55 PDF icon विपद मिटिङ.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी